CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Fulltext
Sobota 02.03.2024
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 
Království perníku

Bezručova chata, obnova [ Chata, chalupa ]

Bezručova chata, obnova
Bezručova chata
Vážení přátelé,

osmičkový rok ještě není u konce a už se usilovně pracuje na plánu akcí KČT na rok 2009.

Byl jsem požadán, abych přispěl do nového kalendáře a napsal pár řádků o dění na Lh a též něco nového o výstavbě Bezručovy chaty.

Na Lysou chodím poměrně často anebo jezdím na kole, abych si udržoval fyzickou kondici. Tyto výstupy a výjezdy podnikám většinou přes týden, často v pozdním odpoledni, tak jak mi to umožňují pracovní povinnosti. Kdykoliv se tam objevím,musím odpovídat na dotazy kamarádů a známých,tj. "jak to vypadá s Bezručkou, kdy se začne konečně stavět"atd. Moje odpovědi jsou totiž už po mnoho let bohužel stále stejné a chápu,že se mnohým lidem zdají být nedůvěryhodné. Bohužel, přestože se neustále usilovně pracuje, nemohl jsem až donedávna nic jiného odpovědět, než že se stále jedná, zpracovávají se nové a nové posudky, biologické hodnocení, posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA),vyhovuje se změnám v legislativě a pod.
Je to často boj s větrnými mlýny, který trvá už bezmála 13let. Vyžaduje to obrovskou vůli a trpělivost,často neústupnost,a taky hodně času.

Když se vrátím na skok do historie,jistě si někteří z Vás vzpomenou, jak jsme se před jedenácti roky soudili o náš vodní zdroj a vodovodní přípojku na Lysé hoře. Trvalo to dlouho než jsme dosáhli svých oprávněných restitučních nároků.Při té příležitosti musím vzpomenout Jirku Kurdějaka,který se o to velkou měrou zasloužil. Potom se začala projednávat Urbanistická studie vrcholu Lh,která měla být podmínkou proto, aby se na Lysé mohla obnovit Bezručova chata.Studie měla také přinést řešení infrastruktury na Lh, Mezitím jsme se snažili prosadit obnovu Bch. dle stavebního zákona, tou nejrychlejší legislativní cestou tj. obnovu původního objektu ve smyslu § 49 vyhl.č.132/98 Sb.,což se kvůli obstrukcím stavebního úřadu nepodařilo. Stále se korespondovalo a jednalo.Desítky jednání a zápisů,hromady dopisů a odvolání a vyjádření, jsou toho všeho už kila papírů. Proběhl geolologický a hydrogeologický průzkum,geodetická měření,zpracování studiií a projektové dokumentace pro územní řízení atd. Potom přišla Natura 2000 a vládou vyhlášené chráněné ptačí zóny na vrcholu Lh. To byla další komplikace! Navíc do všeho zasahovala nechvalně známá občanská sdružení,která "v souladu se zákonem" brzdí pozitivní vývoj ( nejenom v Beskydech) .

Byl by to několikastránkový výpis všech událostí a na to nemám čas ani chuť ,chci se dívat do předu,do budoucnosti,hledat cestu, jak obnovit naše pozice na vrcholu Lh. Vzpomínám si jak ing.Šlechta napsal v jednom Turistovi ,cituji: "Drtivá většina našich chat je postavena v chráněných územích,zařazených do různých stupňů ochrany přírody. Nová výstavba TCH je zde prakticky nemožná a snahou tzv. ochránců přírody je pokud možno stávající chaty vymístit,odstranit,a to i za pomoci finančních prostředků státu". Když si uvědomíte, jak se zvyšují tlaky státní správy na ekologický provoz chat - hlavně pokud jde o likvidaci odpadních vod, ČOV s odvedením vyčištěných vod do vodoteče, tak je jasné ,že se jedná v mnoha případech o likvidační zákon pro mnoho chat v horských oblastech.
Letos jsem navštívil se studenty architektury pohoří Hochschwab v rakouských Alpách,kde nově
vybudovaná chata Schiesthaus vypouští vyčištěnou vodu z ČOV do vsaku a to v chráněné vodohospodářské oblasti odkud se bere pitná voda pro Vídeň, přitom je Rakousko zemi, která je ekologicky na výši, to prostě není problém jako u nás

Bohužel, právě z výše uvedených důvodu dělají jisté organizace všechno proto, aby se opěrné body pro turisty a návštěvníky v horách místo obnovení zlikvidovaly.

Při tom jsme my turisté po sametové revoluci, přispěli k ochraně přírody v Moravskoslezské oblasti nemalým dílem. Nechci,aby to vypadalo jako vychloubání,ale za těch posledních patnáct let se pro zlepšení životního prostředí a ochranu krajiny v oblasti Lysé hory hodně udělalo. Byly odpracovány stovky brigádnických hodin na opravách turistických tras po katastrofálních povodních v roce 1997-98,byly obnoveny vodní zdroje a prameniště,s pomocí Lesů ČR vybudovány přístřešky a výhledová stanoviště atd. S pomocí brigádníků byl také proveden úklid požářiště po vyhořelé Bch a obnoven provoz klubovny KČT Šantán. Chtěl bych všem těm obětavým kamarádům poděkovat.Kdybych je chtěl všechny zde uvést, byl by to dlouhý seznam jmen. Patří mezi ně určitě Wilda Židek,Petr Kaláb,Vlastik Mikula, Peter Balko,Zdenek Šodek,Olda a Alena Žurkovi,Vlastik Tománek a další. V rámci možností nám pomáhají také hoši z Radiokomunikací, Hydrometeorologické stanice, Horské služby a také projektanti s geodety se snažili pomoci bez nároku na odměnu! Bez jejich pomoci by asi naše idea zahynula.

Často se setkávám s kritikou nad službami v Šantánu. Nemohu objektivně posoudit oprávněnost stížností. Domnívám se ,že až na vyjímky se však jedná o nedorozumění. Myslím ,že pan Sklenář a jeho lidé dělají v současných podmínkách co mohou. Investovat do objektu, který je odsouzený k likvidaci,není asi rozumné. Do doby než se postaví nová chata,musí se klubovna opravovat tak ,aby se zachoval provoz a turisté a návštěvníci neztratili svoje oblíbené přístřeší.Samozřejmě ,že je co zlepšovat,víme to a pracuje se na tom. Škarohlídové,lidé,kteří nemohou žít bez trvalého kritizování a nadávání na všechno a na všechny,lidé nesamostatní,kteří si nedovedou stanovit svůj vlastní cíl,nedovedou sobě ani druhým připravit šťastnou chvilku,ti všichni budou říkat,že je všechno špatně. Zpravidle tito lidé taky nikdy k zlepšení věci nepřispějí.

Na ochraně životního prostředí se mimo jiné spolky, podílejí také skautské oddíly.Uklízejí a sbírají na turistických, značených cestách v oblasti Lasé hory odpadky,které tu zanechali neukáznění návštěvníci. Úmyslně nepíšu naši turisté. Ti ví jak se mají chovat v přírodě. Je to problém, ještě stále je u nás hodně polointeligentů ,kteří dělají svinčík kolem sebe. Když se tito páni konzumuvyhrnou do přírody,šmatlají mimo vyznačené turistické stezky,dělají kravál a když jim něco řeknete ,tak na vás vylejí kyblík hrubých nadávek.
To,že jsme čuňata, to jsme se ostatně měli možnost přesvědčit i v Alpách.Pohozené PET-lahve
a papíry s českými nápisy jsme našli na úpatí hor a bylo nám věru stydno. Mám někdy pocit zmaru a pramálo víry v nápravu. Samozřejmě,že to je o výchově dětí ve školách a v rodinách,ale než se to všechno napraví, to ještě hodně vody proteče Ostravicí.

Autobusová doprava na Lh- určitě dobrá věc.Pro ty,kteří mají rádi přírodu a nemohou na nohy, nebo mají silnou silikózu, či jiné zdravotní problémy, pro ty lidi to je určitě velká pomoc.Jen aby se této služby nezneužívalo,tak jak se občas taky stává. Pro nás,kteří máme to štěstí být zdraví, je výstup na Lysou horu nezbytnou součástí života. Téměř devadesátiletý pan Velička říká"neumím si představit život bez nedělního výstupu,Lysá mě drží při životě".

Na závěr mého povídání o Lysé hoře,bych chtěl sdělit všem těm,kteří netrpělivě čekají na obnovu Bezručovy chaty, mírně povzbudivou zprávu.

Po dlouhém době mohu konstatovat,že byl konečně vydán souhlasný posudek nezávisléhoauditora Dr.Macháčka na zpracovanou ekologickou zprávu EIA. To znamená,že nebyly z hlediska ekologického schledány závažné překážky pro stavbu Bezručovy chaty na Lh.

V té škále mnoha povolení a stanovisek, je tento posudek jeden z nejdůležitějších. Znamená to,že jsme udělali krok dopředu,ale vyhráno ještě zdaleka není.Pro vydání územního rozhodnutí nám schází vyjádření ministerstva životního prostředí a pokud se do toho zase vloží "škůdci",může se všechno ještě zkomplikovat.Takže nejásejme dopředu a buďme i nadále trpěliví a pracovití.Myslím,že není třeba zdůrazňovat,že usilujeme o dobrou věc.Jak říká významná enviromentalistka,RNDr. Koutecká, z těch všech zel na Lysé hoře je stavba Bezručovy chaty to zlo nejmenší.

Klub českých turistů nechce vybudovat chatu s pomocí státu,,sponzorů a veřejnosti, proto, abychom zde "dělali byznys" ,nýbrž proto,aby chata sloužila široké veřejnosti, zajišťovala servis za rozumné ceny,tak jak je tomu na př. v ÖTK,v Rakousku,nebo v Německu. Čím více lidí se bude na této výstavbě podílet,tím více si toho budou všichni vážit. A není to jen o Bezručové chatě,kde plánujeme mimo jiné i stálou výstavu zaměřenou na floru a faunu v Karpatech,na její ochranu,na enviromentální výchovu mládeže, ale je to i o zlepšování životního prostředí v celém regionu,o defininování hranice stezek o udržování turistického značení atd.

Je třeba stanovit pravidla provozu a pohybu v přírodě a současně určit mechanismy a opatření,které budou zajišťovat kontrolu a dodržování těchto pravidel. Tomu zůstáváme stále hodně dlužní,ale blýská se na lepší časy. Nebuďme proto pasivní a lhostejní,příroda nám skýtá mnoho krásných zážitků a pohyb v horách je pro naše zdraví důležitý.Mějme sílu a odvahu, chraňme ji.

Postavme si pro rok 2009 vyšší cíle. Mějme radost z nových přátel ,z nově poznaných krajů,
z pocitů štěstí být mezi kamarády.Kdo tento pocit nezažívá,vězte,že musí hledat příčinu v sobě samém.

Zdravím všechny přátele našich krásných hor a přeji pevné zdraví.

Váš Jiří Stejskalík email: plusline@quick.cz
Bezručova chata, obnova
Bezručova chata

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.KCT-MSK.cz

Typ záznamu: Chata, chalupa
AKTUALIZACE: Petr Holuša (Klub českých turistů) org. 56, 09.02.2009 v 06:57 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY